Cung ứng nguồn lao động


- DNTN Hiển Nhung chuyên cung ứng và quản lý nguồn lao động lâu dài hoặc tạm thời theo thời vụ (Ngoại trừ cung ứng va quản lý người lao động đi nước ngoài)

- Bên cạnh đó Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bốc xếp hàng hóa