Gia công cơ khí

Ngày đăng : 13-02-2015

 

- Chuyên cung cấp các bồn sắt, inox 14m3, 20m3, 40m3 với mục đích chứa những hàng hóa chuyên dụng ( Chất lỏng như nước, sữa, hóa chất như cồn, keo gỗ, rỉ mật…..)

- Gia công, xử lý và tráng phủ kim loại