Khí Oxy
Khí Oxy

Mô tả đầy đủ

- Được ứng dụng trong các lĩnh vực

+/ Ứng dụng trong Y tế: Duy trì sự sống thông qua các thiết bị thở và hô hấp cho bệnh nhân

+/ Ứng dụng trong công nghệ hàn, xì

+/ Ứng dụng trong thủy sản: thêm khí Oxy vào trong nước để dùy trì sự sống của cá trong quá trình vận chuyển

Để được báo giá, liên hệ Ms. Hương - 0241 (3) 686.588

Email: Huong@conhiennhung.com