Methanol 99,9%
Methanol 99,9%

Mô tả đầy đủ

-  Methanol, hay còn có tên là Methyl Alcohol

- Nguồn gốc: Malaysia

- Nồng độ: 99,9%

- Đặc tính: là chất lỏng trong suốt, không màu, tan trong nước.

- Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất sơn và nhựa, sản xuất keo dán, dùng làm dung môi ngành sơn và mực in………..