Tên sản phẩm: DUNG MÔI ACETONE CH3COCH3
Công thức hóa học: CH3COCH3

Đóng gói: Thùng phuy 160kg; can 20Lit, 10 lít

Liên hệ hotline: 0966 96 96 11 để được tư vấn và hỗ trợ

Danh mục: